Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a NEXEN IT Development Kft. (cím: 1027 Budapest, Bem József utca 6. Fsz. 3., e-mail cím: Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van, kérjük, írjon e-mailt nekünk.; továbbiakban: „Adatkezelő”) a nexenit.hu oldalon elérhető honlapján keresztül az érintettektől kapott adatok kezelésével, felhasználásával kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok ahhoz, az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak látogatása során, valamint bármely más módon megadott – a jelen adatvédelmi nyilatkozat 2. pontjában részletezett – személyes adataimat az Adatkezelő a jelen adatvédelmi nyilatkozat 3. pontjában részletezett célból, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje. A jelen weboldalon található kapcsolati, vagy ajánlatkérő űrlapok kitöltésével és elküldésével kifejezetten hozzájárulok ahhoz is, hogy az Adatkezelő részemre elektronikus hírlevelet és/vagy mobiltelefonra szöveges üzenetet küldjön, továbbá felvegye velem a kapcsolatot.

1. Adatkezelő

NEXEN IT Development Kft. (cím: 1027 Budapest, Bem József utca 6. Fsz. 3., e-mail cím: Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van, kérjük, írjon e-mailt nekünk.)

2. A kezelt adatok köre

  • Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, cégadatai.
  • Az az információ, hogy az érintett Ügyfele-e az Adatkezelőnek vagy sem.
  • Az az információ, hogy az érintett az Adatkezelőtől kapott-e emaileket, azokat megnyitotta-e, illetve rákattintott-e az azokban lévő linkekre.
  • Az az információ, hogy az érintett elfogadta-e az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

3. Adatkezelés célja

  • Az érintett igényeire árajánlat kidolgozása
  • Konzultáció biztosítása az igénnyel kapcsolatos szakmai kérdésekről
  • Az érintett véleményének kifejezésének elősegítése
  • Anonim statisztikák, elemzések készítése
  • Minőségbiztosítás
  • Az Adatkezelővel történő kapcsolattartás elősegítése (hírlevélre feliratkozás)

4. Adatkezelés módja

Az érintett adatait Adatkezelő részben az Elin Kft. és a Nethely Kft. szerverein, valamint ideiglenesen az Adatkezelő számítógépein tárolja. Az érintettek személyes adatainak kezeléséhez kizárólag az Adatkezelő külön hozzáféréssel rendelkező munkatársainak van lehetősége.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

A NEXEN IT Development nem végez tömeges reklámtevékenységet, így adatait tömegesen és központilag nem adja át harmadik félnek, hogy az Önt ajánlatokkal kereshesse meg.

A kapcsolattartás során a NEXEN IT Development Adatfeldolgozót von be a tagok számára küldendő emailek kézbesítésére. A körlevelek és egyedi email küldemények sikeres (SPAM mentes) kézbesítése érdekében a MailerLite (https://www.mailerlite.com/) email küldő szolgáltatását használjuk (továbbiakban: Email szolgáltató). Az Email szolgáltató számára a nevét, email címét, a küldendő levél tárgyát, valamint tartalmát adjuk át. Az Email szolgáltató ezen adatokat kiküldés után addig tárolja, amíg az érintett adatainak törlését nem kéri. Az átadott adatok mellett szintén törlésig aktivitási adatokat is gyűjt, úgy mint: a levél kézbesítése, megnyitása, kattintások a levélben elhelyezett linkekre. Ezen aktivitási mutatókat a NEXEN IT Development átveheti és tárolhatja korlátlan ideig, de maximum a felhasználó kifejezett törlési kéréséig.

A fentieken túl az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át.

6. Adatbiztonsági intézkedések

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatást és személyes adataidat a lehető legmagasabb biztonsági védelemmel lássa el. Az üzemeltetett szervereken folyamatos szoftverfrissítést végzünk, a szerverek, ill. szolgáltatások közti kommunikáció és adatátadás titkosított csatornán történik.

7. Érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is a NEXEN IT Development levelezési címén, illetve a Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van, kérjük, írjon e-mailt nekünk. e-mail címen. Felhasználót megilleti továbbá a bírósági jogérvényesítéshez való jog is.

8. Jogérvényesítés

Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassa. Tájékoztatjuk az érintettet, hogy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

9. Technikai adatok, cookie-k

• A NEXEN IT Development honlapon a szolgáltatásokhoz tartozó mezők könyebb kitöltése érdekében úgynevezett „sütiket” (cookie-kat) használ, amelyben személyes adatok nem, kizárólag belső azonosító kerül tárolásra. A honlap szolgáltatásai teljes mértékben használhatók abban az esetben is, ha a böngészőben le vannak tiltva a sütik.
• A NEXEN IT Development mindezek mellett anonimizált statisztikai célokra, az oldal látogatottságának mérésére Google Analytics és Facebook Pixel szolgáltatást használhat, ideértve a következő szolgáltatásokat is: Remarketing.
• Ezen felül az összes, Google Analytics által végzett nyomkövetést letilthatja, az itt elérhető böngésző-modul segítségével.
• Célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használhatjuk. Ha nem szeretne az oldallátogatásai és érdeklődései alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatást kikapcsolhatja ezen a linken.
• További információ a cookie-k használatáról a www.allaboutcookies.org oldalon – itt többek között részletes útmutatót is talál a cookie-k számítógépről való törléséről. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információkért olvassa el a készülékének kézikönyvét.

Az adatai kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, valamint kérheti adatai helyesbítését, vagy törlését az alábbi címeken: NEXEN IT Development Kft. (1027 Budapest, Bem József utca 6. Fsz. 3.), vagy Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van, kérjük, írjon e-mailt nekünk.. Kérését a NEXEN IT Development igyekszik haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíteni. Az adatok megőrzése a jelen adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges időtartamra szól.

Adatvédelmi tisztviselőnk: Spollár Zita ügyvezető Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van, kérjük, írjon e-mailt nekünk..

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatban jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hivatalánál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5; Telefon: +36-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet.

Budapest, 2023.03.01.